Knihy a jaro

Zima byla dlouhá a do pevnostního světa přichází jaro. Především se v sobotu 4. dubna koná tradiční Otevírání pevnosti Josefov. Program začíná od 11.00 a od 13.00 se koná pochod vojenských jednotek městem směrem k Bastionu I., vztyčení pevnostního praporu a pak re-enactment bojové scény z prusko-rakouské války z roku 1866. Co se týče mé „domácí fronty“, tak jsem již od října loňského roku pohlcen dvěma knihami. Zaprvé doufám, že již v průběhu dubna spatří světlo světa moje monografie Bastionové pevnosti a vojenská revoluce, vydávaná v partnerství Fakulty humanitních studií UK a sdružení Ochránci památek pevnosti Josefov – OPPJ Ravelin XIV. Text vychází z mé diplomové práce, obhájené v roce 2013 na Pracovišti Historické sociologie FHS UK. Ve stadiu finišování je i moje druhá diplomová práce, kterou budu doufám obhajovat v září 2015 na Katedře Obecné antropologie FHS UK. Text, nazvaný KREV, ČEST, A HRŮZA – Obrazy pevnostní války v obléhacích denících britských obránců Bergen-op-zoom z roku 1747, momentálně nabyl rozsahu asi 255 normostran a během příštho týdne bych již měl vytvořit první „konečnou“ verzi. Pokud se mi to podaří, pojedu se v sobotu „odměnit“ do Josefova a podívat se na otevírání pevnosti. No, myslím, že tam pojedu každopádně.

Ravelin XIV také vstupuje do nového pevnostního roku

644569_534496746601127_330417381_nPoslední březnová sobota na Ravelinu XIV byla nejen pracovní, jak jsem se již zmínil v předchozím příspěveku. Členové sdružení prováděli po areálu a předváděli střelby z tříliberního kasematového kanónu a nejnovějšího přírůstku – sedmiliberního moždíře. Jedná se o zbraň, která v druhé polovině 17. století přidala doslova třetí dimenzi do pevnostní války. V roce 1694 byly poprvé moždíře, dělostřelecké zbraně pro palbu horní skupinou úhlů, hromadně nasazeny holandským inženýrem Menno van Coehoornem při obléhání Francouzi držené pevnosti Namur. Celý příspěvek

Ravelin XIV v Josefově – konečně bez lešení

Před pěti lety, v roce 2007, byla na josefovském Ravelinu XIV zahájena další rekonstrukční fáze, tentokrát práce na nároží pravého líce. Na podzim roku 2012 bylo sejmuto lešení a dnes jsem si poprvé prošel víceméně hotové dílo. Celé nároží je vyzděné včetně kamenného armování špice a kordonu a směrem ke špici ravelinu už začala rekonstrukce střeleckého stupně – banketu, zatím jen v zemním provedení. Na jaře příštího roku se bude zřejmě pokračovat právě zde. Celý příspěvek

Slavnostní svěšení pevnostního praporu v Josefově

Dnes se v Josefově konala slavnost svěšení pevnostního praporu. Pořadatelé ještě dodávají adjektivum „smuteční“, k tomuto již tradičnímu rituálu, na kterém se shromáždilo asi padesát účastníků i diváků. Včera na nás náhle sestoupilo mrazivé zimní počasí, ale dnes se obloha rozestoupila a po většinu odpoledne v Josefově dokonce svítilo podzimní slunce. Ti vnímavější viděli a prožívali nejen toto napětí, ale i jiné, bytostně náležející do josefovského fenoménu nesoučasné současnosti. V nedalekých sadech byla totiž ve tři hodiny odpoledne odhalována rekonstruovaná busta T. G. Masaryka. O pouhých několik set metrů dále ovšem ožívaly symboly zcela jiné. Celý příspěvek

Pozvánka na přednášky v Josefově

Sedmého, třináctého a jednadvacátého června se v Josefově uskuteční tři zajímavé přednášky. Nepíši to proto, že jednu z nich obstarávám já – ale hlavně, abych vás pozval na zbylé dvě – přednášku doktorky Martiny Ondo Grečenkové z Historického modulu naší Fakuly humanitních studií UK a potom přednášku profesora Jiřího Škabrady z Ústavu památkové péče ČVUT. Celý příspěvek

Josefov – čištění prostoru za šíjí Bastionu XXXVI

Josefovský Bastion No. XXXVI se nachází na ostrově mezi oběma rameny řek. Za jeho šíjí se nacházelo velké zahradnictví, které ale dneš již neslouží svému účelu. Dnes celý den na místě pracovali členové sdružení Ravelin XIV na odstraňování náletových dřevin a rostlin – s pomocí své techniky. Bastion XXXVI není v příliš dobrém stavu, na mnoha místech je narušen kordon a zdivo, zázemí zahradnictví také zahrnuje nejméně jeden průraz ve zdivu atd. Po celém dni usilovné práce byla vyčištěna vcelku velká plocha, spáleno mnoho náletů a odvezeno mnoho betonových podstavců a dalšího stavebního odpadu. Večerní prudký liják s krupobitím, který prošel celými Čechami  a Moravou, byl symbolickou tečkou za celým dnem.

Celý příspěvek

Úspěch na CSVK Historie 2011

Z Opavy vede dlouhá cesta do Středních Čech, ale dnes byla příjemná, i když únavná. Příspěvek „Dlouhý čas pevnostního města Josefov“, představující teoreticko-metodologickou rovinu mé bakalářské práce, byl porotou z celkového počtu 28 přihlášených historických prací vybrán do skupiny 11 prací, které byly oceněny a budou publikovány v soutěžním sborníku – a navíc se v celkovém pořadí umístil na společném 3.-4. místě. Celý příspěvek