Ravelin XIV v Josefově – konečně bez lešení

Před pěti lety, v roce 2007, byla na josefovském Ravelinu XIV zahájena další rekonstrukční fáze, tentokrát práce na nároží pravého líce. Na podzim roku 2012 bylo sejmuto lešení a dnes jsem si poprvé prošel víceméně hotové dílo. Celé nároží je vyzděné včetně kamenného armování špice a kordonu a směrem ke špici ravelinu už začala rekonstrukce střeleckého stupně – banketu, zatím jen v zemním provedení. Na jaře příštího roku se bude zřejmě pokračovat právě zde. Celý příspěvek

Slavnostní svěšení pevnostního praporu v Josefově

Dnes se v Josefově konala slavnost svěšení pevnostního praporu. Pořadatelé ještě dodávají adjektivum „smuteční“, k tomuto již tradičnímu rituálu, na kterém se shromáždilo asi padesát účastníků i diváků. Včera na nás náhle sestoupilo mrazivé zimní počasí, ale dnes se obloha rozestoupila a po většinu odpoledne v Josefově dokonce svítilo podzimní slunce. Ti vnímavější viděli a prožívali nejen toto napětí, ale i jiné, bytostně náležející do josefovského fenoménu nesoučasné současnosti. V nedalekých sadech byla totiž ve tři hodiny odpoledne odhalována rekonstruovaná busta T. G. Masaryka. O pouhých několik set metrů dále ovšem ožívaly symboly zcela jiné. Celý příspěvek

Pozvánka na přednášky v Josefově

Sedmého, třináctého a jednadvacátého června se v Josefově uskuteční tři zajímavé přednášky. Nepíši to proto, že jednu z nich obstarávám já – ale hlavně, abych vás pozval na zbylé dvě – přednášku doktorky Martiny Ondo Grečenkové z Historického modulu naší Fakuly humanitních studií UK a potom přednášku profesora Jiřího Škabrady z Ústavu památkové péče ČVUT. Celý příspěvek

Josefov – čištění prostoru za šíjí Bastionu XXXVI

Josefovský Bastion No. XXXVI se nachází na ostrově mezi oběma rameny řek. Za jeho šíjí se nacházelo velké zahradnictví, které ale dneš již neslouží svému účelu. Dnes celý den na místě pracovali členové sdružení Ravelin XIV na odstraňování náletových dřevin a rostlin – s pomocí své techniky. Bastion XXXVI není v příliš dobrém stavu, na mnoha místech je narušen kordon a zdivo, zázemí zahradnictví také zahrnuje nejméně jeden průraz ve zdivu atd. Po celém dni usilovné práce byla vyčištěna vcelku velká plocha, spáleno mnoho náletů a odvezeno mnoho betonových podstavců a dalšího stavebního odpadu. Večerní prudký liják s krupobitím, který prošel celými Čechami  a Moravou, byl symbolickou tečkou za celým dnem.

Celý příspěvek

Úspěch na CSVK Historie 2011

Z Opavy vede dlouhá cesta do Středních Čech, ale dnes byla příjemná, i když únavná. Příspěvek „Dlouhý čas pevnostního města Josefov“, představující teoreticko-metodologickou rovinu mé bakalářské práce, byl porotou z celkového počtu 28 přihlášených historických prací vybrán do skupiny 11 prací, které byly oceněny a budou publikovány v soutěžním sborníku – a navíc se v celkovém pořadí umístil na společném 3.-4. místě. Celý příspěvek

CSVK Historie 2011

Zkouškové období utěšeně ubíhá a naštěstí se již na obzoru zjevuje jeho konec. Znamená to, že na výzkum nemám téměř žádný čas, avšak objevila se jedna dobrá zpráva. Moje bakalářská práce o soudobých záchranných a rekonstrukčních snahách na pevnosti Josefov byla nominována za fakultu do celostátní soutěže historických studentských vědeckých prací Historie 2011. Celý příspěvek

Silvestrovské střelby v areálu Ravelinu XIV

Dnes se tradičně konala jedna ze slavností josefovského roku, Silvestrovské střelby v areálu Ravelinu XIV na jihozápadní frontě pevnosti. Zúčastnili se jí členové sdružení Ravelin XIV a Klub vojenské historie Josefov a několika dalších, z Hradce Králové, Vysokého Mýta a dalších míst. Na místě bylo přítomno více než stočlenné publikum a organizátoři uspořádali i program pro děti z dětských domovů. Přeji všem členům vojensko-historických sdružení i jejich příznivcům nejen z Josefova vše nejlepší do Nového roku! Celý příspěvek

Tak tedy konečně…

Ve čtvrtek 8. 9. jsem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy úspěšně obhájil bakalářskou práci s názvem „Pevnost Josefov a soudobé snahy o její záchranu a rekonstrukci“ a završil jsem tak Státní závěrečnou bakalářskou zkoušku. V dlouhodobém kvalitativním výzkumu v Josefově a Terezíně budu dále pokračovat. Ve studiu pokračuji na stejné fakultě na magisterském oboru Historická sociologie, kde se budu chtít zaměřovat na roli raně novověkého dělostřeleckého opevnění v procesu vojenské revoluce (Roberts, Parker ad.) v rámci procesu utváření absolutistického státu. Celý příspěvek

Josefovské slavnosti letmo poprvé…

Přináším jen první letmé dojmy z letošních Josefovských slavností, které se jako obvykle konaly v prostoru  hlavního příkopu u Bastionu I, Shromaždiště XXX a částečně zachovaného pravého líce Ravelinu XVII a pevnostním mostem. Vlevo: replika tříliberního polního kanónu na pevnostní lafetě, náležející sdružení RavelinXIV. V  bednách připravené slaměné ucpávky, dávky prachu, za kanónem připravený nabiják a vytěrák. Celý příspěvek

Josefovské slavnosti už tuto sobotu…

Tuto sobotu se v Josefově konají tradiční slavnosti, takže zabalit sebou Moleskine na fieldnotes, diktafon a fotoaparát a řadu dalších věcí a vzhůru! Při pohledu na celkový oficiální program je zřejmé, že po první položce, která je nejdůležitější, se nepřesunu k pódiu. Na Bastionu IV bude možné shlédnout zhotovovaný model pevnosti Pless po dokončení a na valech bastionu budou tábořit historické vojenské jednotky. Za shlédnutí rozhodně stojí areál Ravelinu XIV, kde jako na jednom z mála míst v Josefově průběžně probíhají rekonstrukční práce. Celý příspěvek