CSVK Historie 2011

Zkouškové období utěšeně ubíhá a naštěstí se již na obzoru zjevuje jeho konec. Znamená to, že na výzkum nemám téměř žádný čas, avšak objevila se jedna dobrá zpráva. Moje bakalářská práce o soudobých záchranných a rekonstrukčních snahách na pevnosti Josefov byla nominována za fakultu do celostátní soutěže historických studentských vědeckých prací Historie 2011. Celý příspěvek