Vedení / oponentura

Pozn. pro vedení prací:

Vedení bakalářských prací s teoretickým ukotvením v orální historii od ZS 2021 podmiňuji absolvováním následujících předmětů na FHS UK:
Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi I. – YBHB057 (zimní semestr)
Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi II. – YBHB060 (letní semestr)

Vedení bakalářských prací

Britská válečná turistika během krymské války, bakalářská práce, FHS UK, řešitel Dominik Filip, od 1/2021.

Vedení diplomových prací

Dvě Jugoslávie: jedna ztracená, druhá vysněná. Válečný konflikt a rozpad Jugoslávské federace z perspektivy jugoslávské emigrantské komunity v České republice, řešitelka Barbora Hamoudová, od 6/2020.
Josef Švarc: příběh československého vojáka, diplomová práce, FHS UK, OHSD, řešitelka Petra Hejduková, od 6/2020.
Motivy a způsoby vyhýbání se vojenské povinnosti v Československé lidové armádě, diplomová práce, FHS UK, OHSD, řešitel Jiří Fiedor, od 6/2020.
Nápravně pracovní tábor Minkovice, diplomová práce, FHS UK, OHSD, řešitel Prokop Dvořák, od 6/2020.
Život obyvatel německé národnosti na Nejdecku ve 2. polovině 20. století v orálně historické perspektivě, diplomová práce, FHS UK, OHSD, řešitelka Markéta Korytová, od 6/2020.

Konzultant disertačních prací

Historie, kultura a smysl organizovaného komínolezectví v českých zemích, FHS UK, ISČ-OA, řešitel Přemysl Vacek, od 9/2020.

Obhájené práce

diplom-300x169The Complexities of Hybrid Warfare: A study in Contemporary Military History, bakalářská práce,  bakalářská práce FHS UK, SHV-AJ, řešitel Joosep Grents, vypsáno 2/2015. Obhájeno s hodnocením výborně 18. 2. 2016. Joosep za tuto práci obdržel významnou poctu v podobě Ceny rektora UK – Ceny prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů Univerzity Karlovy za rok 2016.

Reprezentace vojenské cti v deníku generála Roberta Monroa z let 1626-1634, bakalářská práce, FHS UK, SHV, řešitel Ondřej Vodička, vypsáno 2/2016. Obhájeno s hodnocením výborně 13. 9. 2016.
Práce byla po rozšíření a doplnění vydána FHS UK jako e-monografie Oděni ve cti a železe, viz zde.

Vojenský újezd Ralsko, diplomová práce, FHS UK, OHSD, řešitelka Dagmar Janků, vypsáno 2/2017, obhájeno 19. 9. 2017.

Německá okupace Normanských ostrovů v období druhé světové války, bakalářská práce, FHS UK, SHV, řešitel Alexander Gwilt, vypsáno 3/2016. Obhájeno s hodnocením výborně 13. 6. 2019.

Reprezentace války v denících vojenských profesionálů z let 1624-1649, diplomová práce, FHS UK, Katedra Obecné antropologie, řešitel Ondřej Vodička, od 06/2017, Obhájeno 20. 1. 2020.


vacek_kniha_cenaBarokáři. Historicky poučená interpretace staré hudby v Česku očima jejích aktérů
, diplomová práce, FHS UK, OHSD, řešitel Přemysl Vacek, od 06/2017. Obhájeno s hodnocením výborně 6. 2. 2020.
Děkankou fakulty nominována na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu 2020. Ministr školství následně Cenu pro rok 2020 zrušil s ohledem na epidemii covid-19.
V prosinci 2021 rozšířená a doplněná verze diplomové práce vychází jako odborná monografie v nakladatelství Scriptorium.
Dne 4. 2. 2022 byla diplomová práce vyhlášena jako vítězná v ročníku 2020/2021 soutěže České asociace orální historie (COHA) o Ceny COHA za nejlepší práce, používající metodu orální historie v kategorii prací vysokoškolských.

For a New Approach to the Czechoslovak Exile in Paris during the Normalisation through Oral Sources, diplomová práce, FHS UK, OHSD, řešitelka Clemence Julia Martin, od 10/2018. Obhájeno s hodnocením výborně 15. 9. 2020.

Through the eyes of ex-Yugoslav FAMU student and film director: Experience of film culture in Czechoslovakia and Yugoslavia during the period of socialist dictatorship, FHS UK OHSD, řešitelka Martina Vuksan, od 5/2020. Obhájeno 13. 9. 2021.

ceny_coha2Dopady „Akce P“ pohledem rodiny řeckokatolického kněze, bakalářská práce, FHS UK, SHV, řešitelka Marie Jiřičková, od 12/2020. Obhájeno s hodnocením „výborně“ 15. 9. 2021. Dne 4. 2. 2022 bakalářská práce získala ocenění za 2. místo v ročníku 2020/2021 soutěže České asociace orální historie (COHA) o Ceny COHA za nejlepší práce, používající metodu orální historie v kategorii prací vysokoškolských.

Oponentské posudky:

– Čeští novodobí váleční veteráni a jejich reflexe mise v Afghánistánu, diplomová práce, FHS UK, OHSD, autor Pavel Stehlík.
Bývalý vojenský prostor Ralsko, diplomová práce, FHS UK, OHSD, autorka Dagmar Janků.
Spolupráce Pohraniční stráže s civilním obyvatelstvem v šedesátých a sedmdesátých letech: příklad Chebska, diplomová práce, FHS UK, OHSD, autor Petr Jaška
Základní škola Nučice od osmdesátých let dvacátého století, diplomová práce, FHS UK, OHSD, autor Tomáš Brabec.
Historie Policie České republiky z pohledu policistů, diplomová práce, FHS UK, OHSD, autor Ondřej Kapr.
Reflexe policejní práce z pohledu samotných policistů a policistek, diplomová práce, FHS UK, OHSD, autor Ondřej Kapr.
Cestovatelé mezi Československem a Velkou Británií v letech 1945-1948, diplomová práce, FHS UK, OHSD, autor Jaroslav Kučera.
Czech Society and Soviet Army 1968–1991. Some issues from the Soviet perspectives, diplomová práce, FHS UK, OHSD-AJ, autor Igor Zavorotchenko.
Krajský výbor KSČ Brno pod vedením Otto Šlinga, diplomová práce, FHS UK, OHSD, autor Jiří Lehnert.
Základní vojenská služba v ČSLA v letech 1970-1980, diplomová práce, FHS UK, OHSD, autor Petr Drož.
Vnímání přítele a nepřítele v raném novověku se zaměřením na období válek o rakouské dědictví, FHS UK, SHV, autorka Barbora Zelená
Místo kriminální policie v rámci policejních složek v československé éře po roce 1948, FHS UK, OHSD, autor Martin Lipš
Dvojí život: emigrace z Československa do Švýcarska v pamětnické perspektivě, FHS UK, SHV, autorka Karina Zamrazilová
Careers Precipitated and Shaped by the Velvet Revolution: An Oral-Historical Analysis of Individuals, FHS UK, OHSD-ENG, autorka Yvetta Lizatović
Daily life of the Ural Cossacks from the 18th to the beginning of the 20th century, FHS UK, SHV-ENG, autorka Elizaveta Pridannikova