Vedené práce / oponentury

Vedené práce

Czechoslovak immigration in France in the second half of the 20th century: stories of a singular exile, diplomová práce, FHS UK, OHSD, řešitelka Clemence Julia Martin, od 10/2018, řešeno.

Obhájené práce

The Complexities of Hybrid Warfare: A study in Contemporary Military History, bakalářská práce,  FHS UK, SHV-ENG, řešitel Joosep Grents, vypsáno 2/2015. Obhájeno s hodnocením výborně 18. 2. 2016.
Joosep za tuto práci obdržel významnou poctu v podobě Ceny rektora UK – Ceny prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů Univerzity Karlovy za FHS UK za rok 2016.

Reprezentace vojenské cti v deníku generála Roberta Monroa z let 1626-1634, bakalářská práce, FHS UK, SHV, řešitel Bc. Ondřej Vodička, vypsáno 2/2016. Obhájeno s hodnocením výborně 13. 9. 2016.
Práce byla po rozšíření a dopracování vydána FHS UK jako e-monografie, viz zde.

 

Vojenský újezd Ralsko, diplomová práce, FHS UK, OHSD, řešitelka Mgr. Dagmar Janků, vypsáno 2/2017, obhájeno 19. 9. 2017.

Německá okupace Normanských ostrovů v období druhé světové války, bakalářská práce, FHS UK, SHV, řešitel Alexander Gwilt, vypsáno 3/2016. Obhájeno s hodnocením výborně 13. 6. 2019.

Reprezentace války v denících vojenských profesionálů z let 1624-1649, diplomová práce, FHS UK, Katedra Obecné antropologie, řešitel Bc. Ondřej Vodička, od 06/2017, Obhájeno 20. 1. 2020.

Barokáři. Historicky poučená interpretace staré hudby v Česku očima jejích aktérů, diplomová práce, FHS UK, OHSD, řešitel Bc. Přemysl Vacek, od 06/2017, řešeno. Obhájeno s hodnocením výborně 6. 2. 2020.

Oponentské posudky:

Čeští novodobí váleční veteráni a jejich reflexe mise v Afghánistánu. Magisterská práce, FHS UK, OHSD, autor Mgr. Pavel Stehlík.

Bývalý vojenský prostor Ralsko. Magisterská práce, FHS UK, OHSD, autorka Bc. Dagmar Janků.

Spolupráce Pohraniční stráže s civilním obyvatelstvem v šedesátých a sedmdesátých letech: příklad Chebska. Magisterská práce, FHS UK, OHSD, autor Mgr. Petr Jaška

Základní škola Nučice od osmdesátých let dvacátého století. Magisterská práce, FHS UK, OHSD, autor Bc. Tomáš Brabec.

Historie Policie České republiky z pohledu policistů. Magisterská práce, FHS UK, OHSD, autor Bc. Ondřej Kapr.