Vedené práce / oponentury

Vedené práce

Reprezentace války v denících vojenských profesionálů z let 1624-1649, diplomová práce, FHS UK, Katedra Obecné antropologie, řešitel Bc. Ondřej Vodička, od 06/2017, řešeno.

Barokáři. Historicky poučená interpretace staré hudby v Česku očima jejích aktérů, diplomová práce, FHS UK, OHSD, řešitel Bc. Přemysl Vacek, od 06/2017, řešeno.

Německá okupace Normanských ostrovů v období druhé světové války, bakalářská práce, FHS UK, SHV, řešitel Alexander Gwilt, vypsáno 3/2016, řešeno.

Obhájené práce

The Complexities of Hybrid Warfare: A study in Contemporary Military History, bakalářská práce,  FHS UK, SHV-ENG, řešitel Joosep Grents, vypsáno 2/2015. Obhájeno s hodnocením výborně 18. 2. 2016.
Joosep za tuto práci obdržel významnou poctu v podobě Ceny rektora UK – Ceny prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů Univerzity Karlovy za FHS UK za rok 2016.
Práce se nachází v procesu přípravy k vydání formou odborné monografie.

Reprezentace vojenské cti v deníku generála Roberta Monroa z let 1626-1634, bakalářská práce, FHS UK, SHV, řešitel Bc. Ondřej Vodička, vypsáno 2/2016. Obhájeno s hodnocením výborně 13. 9. 2016.
Práce je připravována k vydání ve formě odborné monografie.

Vojenský újezd Ralsko, diplomová práce, FHS UK, OHSD, řešitelka Mgr. Dagmar Janků, vypsáno 2/2017, obhájeno 19. 9. 2017.

Oponentské posudky:

Čeští novodobí váleční veteráni a jejich reflexe mise v Afghánistánu. Magisterská práce, FHS UK, OHSD, autor Mgr. Pavel Stehlík.

Bývalý vojenský prostor Ralsko. Magisterská práce, FHS UK, OHSD, autorka Bc. Dagmar Janků.

Spolupráce Pohraniční stráže s civilním obyvatelstvem v šedesátých a sedmdesátých letech: příklad Chebska. Magisterská práce, FHS UK, OHSD, autor Mgr. Petr Jaška

Základní škola Nučice od osmdesátých let dvacátého století. Magisterská práce, FHS UK, OHSD, autor Bc. Tomáš Brabec.