Krev, čest a hrůza

KREV, ČEST A HRŮZA. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747
Praha: Scriptorium, 2017.

480 stran, 16 barevných a 15 čb vyobrazení

Ve své druhé monografii se věnuji v dějinách obléhací války 18. století proslulému, abnormálnímu a šokujícímu obležení klíčové nizozemské pevnosti Bergen op Zoom v roce 1747 během války o dědictví rakouské. Bergen bylo vrcholné dílo Holandského Vaubana, neboli generála barona Menna van Coehoorna, které se vyznačovalo kombinací všech dobově nejvyspělejších obranných prvků a technik. Jinak suverénně vítězná francouzská armáda Bergen dobyla shodou okolností až po 64 dnech mimořádně krvavého boje, kdy utrpěla ztráty převyšující 20.000 mužů. V knize se věnuji historicko antropologické analýze a interpretaci dochovaných unikátních pramenů, sepsaných britskými vojáky přímo v obleženém městě a snažím se zachytit jejich kulturu války, jejich symbolický svět, příslovečnou pavučinu významů, ve které během boje žili a umírali. Tato práce představuje prvotní českou snahu o etablování v zahraničí již dlouhodobě respektovaného žánru symbolické historické antropologie války a vojenství.

Kniha obsahuje i kompletní do češtiny přeloženou edici jednoho z hlavních pramenů, neboli Původního a věrného deníku obležení města Bergen op Zoom, vydaného v roce 1747 v Londýně.

Diplomová práce, z níž vychází tato monografie, obdržela v roce 2015 fakultní nominaci na Cenu rektora – Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů Univerzity Karlovy za FHS UK.

Recenze:

Dějiny – teorie – kritika 1/2018: Mgr. Jiří Hutečka, PhD. Text zde.

Dějiny a současnost 2/2019: PhDr. Vítězslav Prchal, PhD. Text zde.

Distribuce:

Kosmas.cz