Kolektivní monografie

Snímek obrazovky 2021-11-18 v 18.46.16

Kolektivní monografie Mezi pakárnou a službou vlasti představuje hlavní výstup našeho grantového projektu GAČR 19-19311S, Armáda jako nástroj socializace: reflexe fenoménu základní vojenské služby, kde jsem byl spoluřešitelem v rámci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Monografie byla přijata k publikování a vychází v lednu 2022.

V českém jazyce se jedná o vůbec první práci, která z perspektivy orální historie otevírá problém aktérské zkušenosti českých mužů s nuceným absolvováním povinné vojenské služby, a to v časovém rozmezí 1968–2004, vyznačeném nástupem tzv. normalizace a pak rokem zrušení povinné vojenské služby.

Výzkum, stojící v pozadí této monografie byl představen na Semináři Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, který se uskutečnil 20. října 2021. Záznam přednášky a diskusí je k dispozici na Podcastu ÚSD AV ČR, nebo také zde.

V této kolektivní monografii jsem autorem jedné kapitoly a spoluautorem další.

– Wohlmuth, Petr. „Armádní disciplinační řád v historické subjektivitě bývalých vojáků základní služby.“ In Hlaváček, Jiří, ed. Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské perspektivě, 200–282. Praha: Academia, 2022.

– Altman, Karel; Hlaváček, Jiří a Wohlmuth, Petr. „Každodenní interakce a rituály vojáků základní služby.“ In Hlaváček, Jiří, ed. Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské perspektivě, 77–124. Praha: Academia, 2022.

980_bigV kolektivní monografii Lidé a hradby – Bastionové pevnosti a jejich život,  skupina historiků vojenství dále rozvíjela inspirace, které zazněly na stejnojmenné vojensko-historické odborné konferenci v Terezíně. Jsem zde autorem jedné kapitoly.

– Wohlmuth, Petr. „Dvě stě let ve flanderském podzemí. Teoretické úvahy o historické zkušenosti podzemní války.“ In Hofman, Jiří, ed. Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život, 75-99. České Budějovice: Veduta, 2020.

Distribuce zde.