The Attack and Defence of Fortified Places …

„… Nejpříhodnější příležitost pro podniknutí výpadu nastane po založení třetí paralely, ještě, než je dokončena, neboť v tuto chvíli může mít nepřítel v pohotovosti jen malé množství mužů na podporu dělníků, kteří tak mohou být snadno obráceni na útěk a jejich práce zničena… Nejlepší doba pro velké výpady nastává ve dvě nebo tři hodiny ráno, když na jednotky padne únava a ospalost a téměř ztratí schopnost klást účinný odpor… a pokud se navíc spustí silný déšť, tak stráže v zákopech nebudou moci použít své palné zbraně a tato shoda okolností je příliš příznivá, než aby byla opomenuta…. je potřeba postavit oddíl o devadesáti mužích, ve třech řadách o třiceti mužích, k nimž přidáte čtvrtou řadu třiceti granátníků, přičemž první tří řady jsou vybaveny náprsním pancířem a co se týče zbraní, tak kordem a pistolemi po každém boku a partizánou nebo dlouhým železným bodcem s hákem…“ Celý příspěvek

Rothrockův překlad Vaubanova Memoire…: konečně k dispozici!

Tak jsem po dvou letech marné snahy konečně sehnal Rothrockův legendární překlad Vaubanova prvního souhrnného díla o obléhání a obraně pevnosti z roku 1672 (které sepsal na Louvoisův pokyn) Memoire pour servir d’instruction dans la conduite des sieges et dans la defense des places. Profesor George Rothrock z univerzity v Michiganu jej vydal v roce 1968 ve vynikajícím komentovaném anglickém překladu. Celý příspěvek

Duffyho české vydání

Není patrně vhodnější příležitosti k umístění prvního příspěvku, než moje včerejší zkušenost. Obstaral jsem si totiž z Národní knihovny české vydání Duffyho Kamene a ohně z roku 1998. Mám sice k dispozici originál, ale byl jsem zvědavý. Po srovnání prvních asi deseti stránek se dostavilo poměrně značné zklamání. Celý příspěvek