„Krev, čest a hrůza“: druhý diplomní text odevzdán

11168058_859368760777308_3181339878762030298_nV pátek 26. června jsem na Katedře Obecné antropologie odevzdal svůj druhý diplomní text, který se rovněž zabývá evropským vojenstvím a pevnostní válkou v raném novověku. Práce s názvem Krev, čest a hrůza. Reprezentace pevnostní války v obléhacích denících britských obránců Bergen-op-zoom z roku 1747 se zabývá, jak již titul napovídá, v 18. století patrně nejdramatičtějším a militárně nejnáročnějším obléháním velké bastionové pevnosti. Bergen-op-zoom byl pozdní a nejsofistikovanější projekt Menno van Coehoorna. V roce 1747 jej v rámci flanderského tažení Války o rakouské dědictví oblehla francouzská vojska pod velením generála Ulricha von Löwendahl. Celý příspěvek

Uvedení knihy „Bastionové pevnosti a vojenská revoluce“ v pevnostním městě Josefov

IMG_1628V sobotu 16. května symbolicky v pevnostním městě Josefov proběhlo slavnostní uvedení mé první odborné monografie Bastionové pevnosti a vojenská revoluce. Společně s tím byla otevřena vernisáž výstavy unikátních dobových projekčních a stavebních plánů pevnosti Josefov, která vznikla péčí ing. arch. Lukáše Hudáka z asociace Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin XIV. Právě Ravelin XIV byl partnerem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy ve vydání zmíněné odborné publikace. Vernisáži výstavy a uvedení nové knihy předcházela mnou komentovaná prohlídka pevnosti Josefov včetně podzemních kasematových prostorů a střelby z dobových palných zbraní – mušket a 6liberního kasematního děla. Prohlídky se také zúčastnili zahraniční studenti FHS UK z mého kurzu v letním semestru By fire and sword… (YBH103). Celý příspěvek

Kniha je připravena

pevnosti1Kniha „Bastionové pevnosti a vojenská revoluce“ se již obrazně řečeno vylíhla z tiskárny a je připravena na slavnostní uvedení příští sobotu 16. května v pevnostním městě Josefov. S jejím uvedením bude také spojeno otevření nové vojensko – historické expozice starých josefovských pevnostních plánů. Kniha bude na místě přirozeně k zakoupení, a to za výhodnější cenu, než později v běžné distribuci.

První vedení kvalifikační práce

V únoru 2015 jsem se stal vedoucím první kvalifikační práce na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Obrátil se na mě estonský student Joosep Grents, pomalu završující bakalářské studium v anglickém jazyce na FHS UK a rád jsem vyhověl jeho žádosti o vedení bakalářské práce The Complexities of Hybrid Warfare: A study in Contemporary Military History, která se zabývá analýzou současných konceptů takzvané hybridní války, zejména ve světle současné ruské intervence na Ukrajině a rostoucího napětí v oblasti baltských států.

Knihy a jaro

Zima byla dlouhá a do pevnostního světa přichází jaro. Především se v sobotu 4. dubna koná tradiční Otevírání pevnosti Josefov. Program začíná od 11.00 a od 13.00 se koná pochod vojenských jednotek městem směrem k Bastionu I., vztyčení pevnostního praporu a pak re-enactment bojové scény z prusko-rakouské války z roku 1866. Co se týče mé „domácí fronty“, tak jsem již od října loňského roku pohlcen dvěma knihami. Zaprvé doufám, že již v průběhu dubna spatří světlo světa moje monografie Bastionové pevnosti a vojenská revoluce, vydávaná v partnerství Fakulty humanitních studií UK a sdružení Ochránci památek pevnosti Josefov – OPPJ Ravelin XIV. Text vychází z mé diplomové práce, obhájené v roce 2013 na Pracovišti Historické sociologie FHS UK. Ve stadiu finišování je i moje druhá diplomová práce, kterou budu doufám obhajovat v září 2015 na Katedře Obecné antropologie FHS UK. Text, nazvaný KREV, ČEST, A HRŮZA – Obrazy pevnostní války v obléhacích denících britských obránců Bergen-op-zoom z roku 1747, momentálně nabyl rozsahu asi 255 normostran a během příštho týdne bych již měl vytvořit první „konečnou“ verzi. Pokud se mi to podaří, pojedu se v sobotu „odměnit“ do Josefova a podívat se na otevírání pevnosti. No, myslím, že tam pojedu každopádně.

Prosincový Londýn

1472043_597252963655557_945271330_nDíky grantu z Katedry Obecné antropologie FHS UK jsem první prosincový týden strávil v Londýně bádáním v National Archives a British Library. Pátral jsem po dokumentech v souvislosti se svoji antropologickou diplomovou prací, zabývající se historickými deníky, zachycujícími zkušenost a obrazy války z roku 1747 během boje o velkou nizozemskou pevnost Bergen-op-Zoom (Menno van Coehoorn). Pátral jsem zejména po situačních zprávách praporčíka Charlese Bisseta ze 42. skotského horalského pěšího pluku (Black Watch), který později své zkušenosti z holandského tažení přetavil v unikátní vojensko-inženýrský spis „The theory and construction of fortification“, vydaný v Londýně roku 1751. Celý příspěvek

Nové číslo Dějiny – Teorie – Kritika 1/2013

Vyšlo nové číslo odborného časopisu Dějiny – Teorie – Kritika (1/2013), vydávaného Fakultou humanitních studií UK, které obsahuje celou řadu zajímavých materiálů, například blok o narativismu v dějepisectví. Číslo také obsahuje můj článek „Konstrukce nesubstančního modelu pro raně novověký vývojový proces vojenské revoluce v Evropě“, zachycující teoretickou rovinu mé diplomové práce. Časopis se dá sehnat u dobrých knihkupců, brzy bude tuším přístupný i na http://www.kosmas.cz, nebo je možné se obrátit přímo na kontakt redakce na email marie.kratochvilova@fhs.cuni.cz.

Listopad a publikování…

Člověk si často bláhově myslí, že po dosažení určitého pomyslného mezníku bude mít nějakou dobu klid. Skutečnost nás pak vyvádí z omylu. V mém případě jsem po magisterských státnicích na konci září nastoupil rovnou do doktorského studia, ale svůj vojensko-historický zájem jsem nezanedbával. Doufám, že se to projevilo alespoň v chystaných publikacích. Celý příspěvek

Státnice na FHS UK a diplomová práce

Dnes jsem úspěšně završil magisterské studium na Pracovišti Historické sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy obhajobou diplomové práce „Význam bastionových fortifikací ve vývojovém procesu vojenské revoluce“. Jen v rychlosti jsem ji jak jsem přislíbil, v PDF verzi zpřístupnil v sekci Kdo jsem. Všem kolegům, přátelům a členům vojensko-historických sdružení, kteří mě podporovali a povzbuzovali v mé práci, tímto srdečně děkuji a těším se na další spolupráci.

Konečně…

20130719_132733Je to mírně marnivé a banální, ale přeci jenom i ve vojensko-historické blogosféře panuje mírná okurková sezóna, nuže tedy: nevadí. Po přibližně roční snaze již mám také „svého Romaňáka“. Práce „Pevnost Terezín“ ing. Andreje Romaňáka, která vyšla v našich zeměpisných šířkách v roce 1972 jako zcela netypický titul, je svého druhu úvodní povinnou četbou pro každého zájemce o raně novověké vojenství a fortifikace. Ačkoli je patrné, že autor v době nesvobody musel čerpat z dosti omezených zdrojů, jedná se stále o velmi kvalitní odborný text. Celý příspěvek