Rothrockův překlad Vaubanova Memoire…: konečně k dispozici!

Tak jsem po dvou letech marné snahy konečně sehnal Rothrockův legendární překlad Vaubanova prvního souhrnného díla o obléhání a obraně pevnosti z roku 1672 (které sepsal na Louvoisův pokyn) Memoire pour servir d’instruction dans la conduite des sieges et dans la defense des places. Profesor George Rothrock z univerzity v Michiganu jej vydal v roce 1968 ve vynikajícím komentovaném anglickém překladu. Celý příspěvek