Zkušenost a paměť základní vojenské služby 1968-2004

IMG_0595Agenti z programu Akta X Mulder a Scully (i když pravděpodobně jen skeptická Scully), by možná měli radost z části dokončované kapitoly pro chystanou kolektivní monografii, která završí náš orálně-historický projekt zkoumání zkušenosti, paměti a kultury základní vojenské služby v letech 1968-2004 v českých zemích, podniknutý v rámci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Natočili jsme rozhovory se 100 narátory, jejichž zkušenost byla v mnohém velmi různorodá. Má kapitola se bude věnovat dopadům armádního duálního disciplinačního řádu (vojna zároveň „gumácká“ i „mazácká“) na historickou subjektivitu bývalých vojáků základní služby. Obsahuje mimo jiné také podkapitolu, analyzující jeden fascinující uchronický příběh, kterým nám byl svěřen. Kniha by se měla objevit na pultech knihkupectví na konci tohoto, nebo začátku příštího roku.

Militární číslo Národopisného věstníku

NVestnik2_20Vyšlo nové číslo Národopisného věstníku, obsahující mj. tematický blok tří studií (Karel Altman, Jiří Hlaváček a rovněž můj text), představujících jeden z výstupů našeho projektu zkoumání paměti a zkušenosti základní vojenské služby v letech 1968-2004, postaveného na orálně-historických rozhovorech. Studie rovněž představují předzvěst rozsáhlé kolektivní monografie na stejné téma, která má vyjít na podzim příštího roku. Tématem studií je zkoumání způsobů narativní rekonstrukce ZVS v mezigenerační perspektivě, problém dvojí vojenské loajality u těch, kteří se po ZVS přidali k jinému typu militární praxe a také „kult čísla“, jeden z definujících rysů takzvaného systému mazácké vojny.

Národopisný věstník 2/2020 ke stažení zde.