Terezínský seminář Bastionová opevnění

Ve čtvrtek 6. a v pátek 7. září se v Terezíně konal I. pracovní seminář Bastionová opevnění – zdivo, uspořádaný Národním památkovým ústavem – Ústí nad Labem, Klubem vojenské historie Terezín a Památníkem Terezín, zabývající se problematikou rekonstrukce a péče o zachovalé bastionové fortifikace v ČR. Semináře se zúčastnilo více než 30 odborníků různých oborů, od památkářů až po praktické realizátory oprav nebo dodavatele speciálního materiálu, zaznělo na něm celkem 14 příspěvků a byly provedeny dvě dlouhé exkurze na „Velkou“ i Malou pevnost. V rámci úvodního bloku, nazvaného „Jedinečnost bastionových pevností – specifika pevnosti a důvod jejich ochrany jako významného segmentu kulturního dědictví“, jsem přednesl svůj příspěvek „Bastionové pevnosti jako historické sociálně-disciplinační struktury“, který se zabýval rolí raně novověkých fortifikací v procesech vojenské revoluce a disciplinace v Evropě v 16.-18- století.

Seminář, první svého druhu, mimochodem vynikajícím způsobem organizačně zvládnutý, který se konal v prostorách Památníku v Magdeburských kasárnách, svedl na jedno místo odborníky tak širokého záběru, že problematika bastionových fortifikací byla prezentována myslím zcela premiérově v takto širokém kontextu, který byl nesmírně zajímavý a obohacující pro všechny přítomné a jejich další výzkumy, realizace a praktické zásahy. Takto důsledně interdisicplinární a přitom jasně zaměřený seminář byl vlastně vyústěním už nějakou dobu probíhajících pracovních schůzek a exkurzí skupiny odborníků, která se schází při Ústředním pracovišti Národního památkového ústavu v Praze a absolvovala už terénní exkurze v Praze, Olomouci a na dalších místech.

Z konference bude připraven také sborník příspěvků.

V galerii přináším několik záběrů z dvou velice zajímavých exkurzí, při kterých nás Terezínem provázeli Mgr. Jolana Tóthová a Jiří Smutný z KVH Terezín – navštívili jsme rekonstruovaný Ravelin XVI, Kavalír II (kde byly v rámci prací v rámci IOP zrekonstruovány valy a dělostřelecká postavení) a dále areál Ravelinu XVIII včetně podzemních pasáží, který se nachází patrně v nejlepším stavu díky dlouhodobé systematické údržbě, prováděné především KVH Terezín.

Druhá, páteční exkurze, vedla do prostoru nábřežních zdí koryta Nové Ohře před výpustními stavidly, kde probíhají rozsáhlé rekonstrukce v režii Povodí Ohře v rámci protipovodňových opatření. Posledním místem, které jsme naštívili, byla Malá pevnost, kde již delší dobu Památník Terezín provádí rekonstruce eskarpového zdiva a průzkum a opravy podzemního protiminového systému (zde je nutné se zmínit o skvělé a dlouhodobé práci Speleo Řehák, která začala prozkoumávat a podrobně pasportizovat velmi narušené podzemí i na Velké pevnosti).

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s