Nové vojensko – historické kurzy na FHS UK

FHS-1-version1-afotoOd října 2015, tedy od zimního semestru 2015/2016, zahajuji na Fakultě humanitních studií UK v rámci magisterského oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny nový dvousemestrální přednáškový cyklus, nazvaný EUROPA MILITANS (I a II), který se bude zabývat evropskými militárním dějinami od antiky až do roku 1945 v interdisciplinární perspektivě. Celý příspěvek

Knihy a jaro

Zima byla dlouhá a do pevnostního světa přichází jaro. Především se v sobotu 4. dubna koná tradiční Otevírání pevnosti Josefov. Program začíná od 11.00 a od 13.00 se koná pochod vojenských jednotek městem směrem k Bastionu I., vztyčení pevnostního praporu a pak re-enactment bojové scény z prusko-rakouské války z roku 1866. Co se týče mé „domácí fronty“, tak jsem již od října loňského roku pohlcen dvěma knihami. Zaprvé doufám, že již v průběhu dubna spatří světlo světa moje monografie Bastionové pevnosti a vojenská revoluce, vydávaná v partnerství Fakulty humanitních studií UK a sdružení Ochránci památek pevnosti Josefov – OPPJ Ravelin XIV. Text vychází z mé diplomové práce, obhájené v roce 2013 na Pracovišti Historické sociologie FHS UK. Ve stadiu finišování je i moje druhá diplomová práce, kterou budu doufám obhajovat v září 2015 na Katedře Obecné antropologie FHS UK. Text, nazvaný KREV, ČEST, A HRŮZA – Obrazy pevnostní války v obléhacích denících britských obránců Bergen-op-zoom z roku 1747, momentálně nabyl rozsahu asi 255 normostran a během příštho týdne bych již měl vytvořit první „konečnou“ verzi. Pokud se mi to podaří, pojedu se v sobotu „odměnit“ do Josefova a podívat se na otevírání pevnosti. No, myslím, že tam pojedu každopádně.

Prosincový Londýn

1472043_597252963655557_945271330_nDíky grantu z Katedry Obecné antropologie FHS UK jsem první prosincový týden strávil v Londýně bádáním v National Archives a British Library. Pátral jsem po dokumentech v souvislosti se svoji antropologickou diplomovou prací, zabývající se historickými deníky, zachycujícími zkušenost a obrazy války z roku 1747 během boje o velkou nizozemskou pevnost Bergen-op-Zoom (Menno van Coehoorn). Pátral jsem zejména po situačních zprávách praporčíka Charlese Bisseta ze 42. skotského horalského pěšího pluku (Black Watch), který později své zkušenosti z holandského tažení přetavil v unikátní vojensko-inženýrský spis „The theory and construction of fortification“, vydaný v Londýně roku 1751. Celý příspěvek

Nové číslo Dějiny – Teorie – Kritika 1/2013

Vyšlo nové číslo odborného časopisu Dějiny – Teorie – Kritika (1/2013), vydávaného Fakultou humanitních studií UK, které obsahuje celou řadu zajímavých materiálů, například blok o narativismu v dějepisectví. Číslo také obsahuje můj článek „Konstrukce nesubstančního modelu pro raně novověký vývojový proces vojenské revoluce v Evropě“, zachycující teoretickou rovinu mé diplomové práce. Časopis se dá sehnat u dobrých knihkupců, brzy bude tuším přístupný i na http://www.kosmas.cz, nebo je možné se obrátit přímo na kontakt redakce na email marie.kratochvilova@fhs.cuni.cz.

Státnice na FHS UK a diplomová práce

Dnes jsem úspěšně završil magisterské studium na Pracovišti Historické sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy obhajobou diplomové práce „Význam bastionových fortifikací ve vývojovém procesu vojenské revoluce“. Jen v rychlosti jsem ji jak jsem přislíbil, v PDF verzi zpřístupnil v sekci Kdo jsem. Všem kolegům, přátelům a členům vojensko-historických sdružení, kteří mě podporovali a povzbuzovali v mé práci, tímto srdečně děkuji a těším se na další spolupráci.

Diplomová práce

diplomkaMoje tříměsíční nepřítomnost budiž omluvena skutečností, že jsem dokončoval svoji diplomovou práci, kterou budu v září t.r. obhajovat v rámci státních závěrečných zkoušek na magisterském oboru Historická sociologie na Fakultě humanitních studií UK. Mým tématem byl Význam bastionových fortifikací pro vývojový proces vojenské revoluce, vedoucím práce je doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. a hlavním konzultantem byl dr hab. Jaroslaw Kilias, prof. UW z Varšavské univerzity. Práci jsem již odevzdal a po doufejme že úspěšné obhajobě ji zde zpřístupním.

Terezínský seminář Bastionová opevnění

Ve čtvrtek 6. a v pátek 7. září se v Terezíně konal I. pracovní seminář Bastionová opevnění – zdivo, uspořádaný Národním památkovým ústavem – Ústí nad Labem, Klubem vojenské historie Terezín a Památníkem Terezín, zabývající se problematikou rekonstrukce a péče o zachovalé bastionové fortifikace v ČR. Semináře se zúčastnilo více než 30 odborníků různých oborů, od památkářů až po praktické realizátory oprav nebo dodavatele speciálního materiálu, zaznělo na něm celkem 14 příspěvků a byly provedeny dvě dlouhé exkurze na „Velkou“ i Malou pevnost. V rámci úvodního bloku, nazvaného „Jedinečnost bastionových pevností – specifika pevnosti a důvod jejich ochrany jako významného segmentu kulturního dědictví“, jsem přednesl svůj příspěvek „Bastionové pevnosti jako historické sociálně-disciplinační struktury“, který se zabýval rolí raně novověkých fortifikací v procesech vojenské revoluce a disciplinace v Evropě v 16.-18- století. Celý příspěvek