Pevnost Naarden II.

Prohlídku pevnosti Naarden jsme zahájili na pravém boku bastionu Nieuw Molen, na jehož terrepleinu je ostatně částečně vybudováno turistické parkoviště pro návštěvníky města. Postupně jsme prošli po hlavní enceinte a navštívili i dva přístupné raveliny. Následně jsme přešli na krytou cestu a obešli podstatnou část pevnosti mezi oběma batardeau mezi bastiony Oud Molen a Oranje. Návštěva pevnostního muzea bude předmětem dalšího samostatného příspěvku. Obr.: Letecký záběr pevnosti Naarden z roku 2007. Zdroj: http://www.vestingnaarden.nl. Pozn.: článek obsahuje 60 fotografií ve vysokém rozlišení, a proto se může načítat delší dobu.

Stejný letecký záběr, ale tentokrát se základními vysvětlivkami pevnostní dispozice Naardenu. Konvence označování ravelinů je taková, že jsou nazvány „Ravelin A-B“, kde A/B jsou názvy sousedících bastionů, jejichž kurtinu ravelin kryje. Klikněte pro zvětšení obrázku.

Zde ještě schematický nákres včetně základních kasematových prostor, které budou vysvětleny v textu. Zdroj: http://www.vestingnaarden.nl.

A nyní tedy již samotná prohlídka pevnosti:

Pravý etážový bok bastionu Nieuw Molen. Vidímě jasně Bellevillovo řešení dvojitého etážového konkávního boku, krytého pravoúhlým orillonem. Do nižšího patra se vstupuje kasematovými prostory, v orillonu je ještě branka pro přístup pomocí loděk, kterými se během obléhání komunikovalo s raveliny a krytou cestou. Povrch Bellevillovy Landfront je velmi dobře udržován, což bude patrné na všech ostatních záběrech.

Detail pohledu z pravého boku bastionu Nieuw Molen směrem na ravelin Nieuw Molen-Oud Molen.

Levý etážový bok bastionu Nieuw Molen.

Pohled z levého etážového boku bastionu Nieuw Molen směrem na ravelin Turpoort-Nieuw Molen. I odsud je viditelný jeden z hlavních defektů Bellevillovy dispozice. Raveliny jsou příliš malé a navíc zbytečně opatřené boky, takže nepřítel může z případně dobytého shromaždiště přímo ostřelovat kurtinu.

Pohled z kurtiny směrem na bastion Turfpoort. Zde zřetelně vidíme rozsah poloarmování, které Belleville zvolil a také mohutnost zemních valů na bastionech. V popředí komunikace do pevnosti vzniklá prolomením kurtiny a nasypáním hráze.

Celkový pohled na levý etážový bok bastionu Nieuw-Molen z kurtiny.

Pohled na ravelin Nieuw Molen-Turfpoort. Názorně je vidět Bellevillovo výškové členění jeho valu.

Pohled z další kurtiny na pravý bok bastionu Promers (bastion Turfpoort bude dokumentován samostatně v článku, věnovaném pevnostnímu muzeu, které v něm sídlí).

Dělostřelecká postavení na kurtině Turfpoort-Promers.

Pohled na levý bok a orillon bastionu Turpoort.

Pohled na pravý etážový bok bastionu Promers.

Pohled z vrchního patra etážového pravého boku bastionu Promers směrem na bastion Turfpoort a mezilehlý ravelin.

Pohled na orillon pravého boku bastionu Promers.

Pohled na levý bok bastionu Turfpoort.

Celkový pohled na pravý etážový bok bastionu Promers.

Pohled z pravého líce bastionu Promers na bastion Turfpoort. Zde je názorně vidět sklon zemního valu a znovu poměr poloarmování k celkové hmotě bastionu.

Pohled na špičku bastionu Promers. Bellevillovy bastiony jsou zajímavé tím, že za špičkou se zvedají zemní valy, na kterých byla umístěna dělostřelecká postavení a které v podstatě plní funkci jakéhosi retranchmentu. Na této fotografii linie žlutých květů naznačuje, kde se začíná zvedat val. Prostor špičky bastionu je pak výškově výrazně nižší.

Pohled z levého boku bastionu Promers na bastion Oranje a mezilehlý ravelin. Kasematové úkryty jsou pozdější dostavba z konce 19. století.

Pohled pro srovnání. V pevnosti Naarden jsou použity výrazně menší cihly, než například „u nás“ v Josefově nebo Terezíně.

Pohled z levého etážového boku bastionu Promers na kurtinu s Amsterdamskou bránou (pozdější dostavba z 19. století) a pravý bok bastionu Oranje.

Kasematové střílny v levém boku bastionu Promers.

Střílny v kurtině Promers – Oranje, zacílené na shromaždiště kryté cesty.

Utrechtská brána v kurtině Promers – Oranje. Postavena 1877, roku 1980 kompletně zrekonstruována. V její pravé části se nachází městské Informační centrum. V něm mimochodem naleznete kvalitnější nabídku fortifikační literatury, než v samotném Pevnostním muzeu (viz další chystané materiály).

Pohled na pravý etážový bok bastionu Oranje. Jeho levý bok je již v prostém provedení. I na tomto záběru je patrné, jak opravdu velmi širokým zavodněným příkopem opatřil Belleville pevnost Naarden.

Pohled zpět na levý bok bastionu Promers.

Pohled z mezilehlého ravelinu na levý bok a líc bastionu Oranje. Levá polovina bastionu byla Bellevillem zrekonstruována na úroveň standardu Landfront, patrných je také pět kasematových střílen na obranu příkopu ravelinu. Vzadu patrné batardeau, oddělující dva inundační úseky pevnosti (původně mořský a sladkovodní).

Znovu stejný záběr, tentokrát lépe přibližující kasematovou baterii na obranu příkopu ravelinu.

Šíjová strana kasematových objektů v bastionu Oranje, Kazerne Oranje G, vybudované v letech 1875-1878.

Zde je viditelný sklon zemních valů bastionu Oranje a převýšení valu vzhledem ke špičce bastionu. Viditelné je také batardeau.

Podobný, detailnější záběr stejného prostoru.

Moždířová baterie ve špičce bastionu Oranje, Kanonkelders H, vybudovaná roku 1875.

Záběr na batardeau, vycházející ze saillantu bastionu Oranje. „Panenka“ je přirozeně novověká, nepůvodní.

Mezilehlý menší ravelin Katten – Oranje. Ravelin je celý pokrytý vzrostlou vegetací, která téměř zakrývá armování eskarpového zdiva.

Pohled z levého líce bastionu Oranje na batardeau.

Pohled na šíjovou stranu ravelinu Katten – Oranje.

Pohled na kurtinu Oranje – Katten a levý bok a líc bastionu Katten.

Pohle dna kurtinu Oranje – Katten, s viditelnými dělostřeleckými postaveními, oddělenými traverzami. U levého boku bastionu Katten viditelné zbytky původního členění a struktury podle staroholandské školy s fausse-braye (Vorwaal). Viditelná poterna je původní, z let 1673-1678.

Detailnější záběr stjeného úseku.

Kasematová baterie v pravém boku bastionu Oranje.

Kurtina Oranje – Katten.

Znovu kurtina Oranje – Katten, jasně viditelný hlavní val s dělostřeleckými postaveními, oddělenými zemními traverzami, vzadu u pravého boku bastionu Katten viditelný původní profil fausse-braye.

Stejná pasáž, tentokrát zabíraná ve směru na levý bok bastionu Oranje.

Záběr stejného místa.

Detail poterny v kurtině Oranje – Katten. Je celkem 16 metrů dlouhá.

Povrch bastionu Katten je značně pokrytý vzrostlou vegetací a stromy a je obtížné se na něm pohybovat, zde záběr na pravý bok bastionu. Ve srovnání s ostatními pasážemi zde ještě rekonstrukční práce zcela neproběhly.

Pohled na saillant bastionu Katten.

Ravelin Oud Molen – Katten byl vystavěn pouze v prostém zemním provedení a dnes je zcela pokrytý stromy a vegetací. Pohled na jeho pravou líc.

Kurtina Katten – Oud Molen, v pozadí již vidíme vodní bránu a kanál do vnitřního říčního přístavu pevnosti Naarden.

Celkový záběr na stejné místo, v pozadí vidíme pravý bok a líc bastionu Oud Molen a další batardeau.

Pohled na šíjovou stranu zemního ravelinu Oud Molen – Katten.

Krásně zachovaný původní profil opevnění v zemním provedení podle staroholandské školy s fausse-braye.

Vodní brána. Kolem říčního přístavu pevnosti se nachází několik později dostavěných budov zbrojnice, výstrojního skladu

Detailní záběr na drážky stavidel ve vodní bráně.

Pohled zpět na kurtinu Katten – Oud Molen. Znovu vidíme zachovaný profil původního řešení podle staroholandské školy.

Pohled do vnitřního říčního přístavu pevnosti Naarden.

Pohled na batardeau, vycházející ze saillantu bastionu Oud Molen. Jeho povrch je většinou porostlý hustým maliním a ostružiním.

Pohled z levého líce bastionu Oud Molen na batardeau.

Pohled z levého líce bastiou Oud Molen na bastion Nieuw Molen a mezilehlý ravelin.

Detail etážového konkávního levého boku bastionu Oud Molen, zmodernizovaného Bellevillem.

V dalším článku se budu věnovat pohledu na pevnostní prvky z kryté cesty. V posledním, čtvrtém článku, se budu věnovat Pevnostnímu muzeu a jeho expozicím.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s