Další návštěva Terezína – KVH a kavalír Bastionu II.

Dnes jsem znovu strávil během výzkumu odpoledne v pevnosti Terezín. Na závěr jsem navštívil Bastion II a jeho kavalír, který je v rámci prací programu IOP rekonstruován od původní podoby z roku 1780 – tedy hlavně jeho valy. Zatím jsem se nedostal dovnitř do objektu, na kterém se stále pracuje. Prošel jsem se tedy po valu Bastionu II. a znovu vyfotografoval svoji oblíbenou pasáž u Ravelinu XVI a Shromaždiště XXVI. Když nad nimi prosvítalo zapadající slunce od Házmburku, dalo se ještě fotografovat… Celý příspěvek

Prosincová návštěva v Terezíně – KVH a Ravelin XVI

Na počátku prosince minulého roku jsem v rámci pokračujícího výzkumu navštívil pevnostní město Terezín a také duši dlouholetých snah o záchranu a rekonstrukci pevnostního systému, tedy členy KVH Terezín Jiřího Smutného a Jolanu Tóthovou. Dnes se koná návštěva další, a tak jsem si vzpomněl na svůj dluh, spočívající z úplného zapomenutí na zprávu o prosincové návštěvě. Po rozhovorech jsme s Jiřím zavítali na staveniště rekonstruovaného staticky narušeného Ravelinu XVI. Celý příspěvek

Slavnost zahájení sezóny v Josefově

V sobotu 2. dubna jsem se zúčastnil slavnosti zahájení nové turistické sezóny v Josefově. Strávil jsem zde celý den, pořídil 200 snímků, popsal 6 stran fieldnotes a mimo jiné se potkal s členy KVH Terezín, kteří nyní ve „své“ pevnosti čelí skutečně nelehké situaci. Přikládám zatím jen jednu fotografii z rituálu svěcení nových replik pevnostních děl, který prováděl místní římskokatolický farář Petr Boháč… Vlevo v roli tambora uniformované jednotky vojenské historie ředitelka Městského muzea Jaroměř PhDr. Olga Mertlíková. Celý příspěvek